REGISTRÁCIA
Sem vložte podnadpis

REGISTRÁCIA A REGISTRAČNÝ FORMULÁR

POSTUP REGISTRÁCIE:

- VYPLNENIE A ODOSLANIE REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA / REGISTRÁCIA JE ZÁVÄZNÁ /

- ZAPLATENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU A POPLATKU ZA UBYTOVANIE NAJNESKÔR DO  30.4.2020 / NEAKTUÁLNE /

- TELEFONICKY - Bc. JANA PAVLOVÁ, 0917 979 853 / PON-PIA 08:00 - 14:00 /

UKONČENIE REGISTRÁCIE 15.4.2020 / NEAKTUÁLNE / 


! AKTUÁLNE !

 ! REGISTRÁCIA  SA PREDLŽUJE DO 30.9.2020 !

- ZAPLATENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU A POPLATKU ZA UBYTOVANIE NAJNESKÔR DO 30.9.2020


REGISTRAČNÝ FORMULÁR KDR 2020

* Schválené znenie zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákonom sa slovenský právny poriadok harmonizuje s nariadením (GDPR) a do jeho tretej časti je transponovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.