PROGRAM PODUJATIA
Sem vložte podnadpis


 7.10.2020 

16:00 - 20:00  ►  REGISTRÁCIA 


8.10.2020

07:30 - 09:00   ►  REGISTRÁCIA  ( PRIEBEŽNE AJ POČAS DŇA )

09:00 - 12:00   ► SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE + ODBORNÝ PROGRAM

12:00 - 13:00    ►  OBED

13:00 - 18:00    ► ODBORNÝ PROGRAM

      20:00         ► NEFORMÁLNA ODBORNÁ DISKUSIA 


9.10.2020

07:30 - 09:00  ► REGISTRÁCIA ( PRIEBEŽNE AJ POČAS DŇA ) 

08:30 - 12:00  ► ODBORNÝ PROGRAM

12:00 - 13:00   ► OBED

13:00 - 16:00   ► ODBORNÝ PROGRAM 


HARMONOGRAM ODBORNÉHO PROGRAMU BUDE UVEREJNENÝ PO UKONČENÍ REGISTRÁCIE