CELOSLOVENSKÝ ODBORNÝ SEMINÁR RÁDIOLÓGOV              CELOSLOVENSKÝ ODBORNÝ SEMINÁR RÁDIOLOGICKÝCH TECHNIKOV        
8. - 9. OKTÓBER 2020 KOŠICE

 ! DÔLEŽITÝ OZNAM !

     Vzhľadom k vzniknutej situácii vírusovej pandémie COVID-19 a súčasným nariadeniam vlády SR, organizačný tím prekladá celoslovenský odborný seminár rádiológov a rádiologických technikov KDR 2020 na 4. kvartál tohto roka. Nakoľko je situácia nepredvídateľná, presný dátum bude zverejnený ( web, mail ) v letných mesiacoch s dostatočným časovým odstupom. Všetky Vaše registrácie a platby ostávajú platné a samotná registrácia podujatia KDR 2020 sa predlžuje do 30.9.2020. Aktuálne informácie budeme priebežne zverejňovať tu na webovej stránke a všetko dôležité Vám zašleme mailom. V prípade ďalších otázok alebo straty Vášho záujmu o akciu v inom dátume nás kontaktujte / jana64pavlova@gmail.com, 0917 979 853 /. Registráciu zrušíme a platbu vrátime. Veríme, že sa situácia čoskoro vráti do normálu a tešíme sa na Vašu účasť.  Prajeme Vám veľa zdravia !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    7/4/2020                                                                                                      Organizačný tím KDR 2020


        ! AKTUALIZÁCIA ! 11/5/2020  

NOVÝ DÁTUM KONANIA: 8. - 9. OKTÓBER 2020


KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Overené fakty o stave, prevencii a boji s koronavírusom na Slovensku monitoruje Národné centrum zdravotníckych informácií v súčinnosti s Úradom vlády Slovenskej republiky.


INFORMÁCIE O PODUJATÍ

KOŠICKÉ DNI RÁDIOLÓGIE 

- KDR 2020 -


TÉMA PODUJATIA

TRAUMA, AKÚTNE STAVY A RÁDIOLÓGIA 

PODUJATIE ORGANIZUJE 

 • Občianske združenie X - RAY
 • Oddelenie RDG a ZM UNLP Košice

PODUJATIE SA KONÁ POD ZÁŠTITOU 

 • Generálneho riaditeľa UNLP Košice - Ing. et. Ing. Vladimíra Grešša
 • Primátora mesta Košice - Ing. Jaroslava Polačeka
 • Slovenskej rádiologickej spoločnosti
 • Slovenskej lekárskej komory
 • Slovenskej komory medicínsko - technických pracovníkov
 • Občianskeho združenia X - RAY

KOORDINÁTOR PODUJATIA

 • MUDr. Tatiana Vološinová - krajský odborník pre rádiológiu pre Košický samosprávny kraj 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR 

 • MUDr. Tatiana Vološinová
 • Bc. Jana Pavlová
 • Bc. Adam Popjak, dipl.r.a.

DÁTUM KONANIA

 • 8. - 9. OKTÓBER 2020

MIESTO KONANIA 

 • DoubleTree by Hilton Košice, Hlavná 1, 040 01, Košice, Slovenská republika  

Seminár KDR 2020 je zaradený do kontinuálneho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkom priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.


REGISTRAČNÉ POPLATKY

 • registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, technické zabezpečenie a stravovanie počas celého podujatia KDR 2020
 • registračný poplatok nezahŕňa ubytovanie

REGISTRAČNÝ POPLATOK DO 31.08.2020

  LEKÁR               

 - s atestáciou .......................... 100 €

 - bez atestácie ......................... 80 €

  RDG TECHNIK

- člen komory MTP alebo SRASR ............................ 35 €

- registrovaný MTP alebo SRASR ............................ 45 €


REGISTRAČNÝ POPLATOK PO 31.08.2020 

  LEKÁR

- s atestáciou ........................... 110 €

- bez atestácie ......................... 90 €

  RDG TECHNIK

- člen komory MTP alebo SRASR ........................... 45 €

- registrovaný MTP alebo SRASR ........................... 55 €


UBYTOVANIE

  Hotel Hilton, Košice

- dvojlôžková izba                       90€ / noc /  2 osoby   

- jednolôžková izba                     92€ / noc / osoba

 • v cene sú zahrnuté raňajky, wellness a parkovanie

ČÍSLO ÚČTU PRE PLATBU

REGISTRAČNÉHO POPLATKU A POPLATKU ZA UBYTOVANIE

BANKA: Československá obchodná banka

IBAN: SK94 7500 0000 0040 1771 9730

BIC: CEKOSKBX

- pri platbe do poznámky uveďte svoje Meno a Priezvisko


REGISTRÁCIA

POSTUP REGISTRÁCIE:

- VYPLNENIE A ODOSLANIE REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA / REGISTRÁCIA JE ZÁVÄZNÁ /

- ZAPLATENIE REGISTRAČNÉHO POPLATKU A POPLATKU ZA UBYTOVANIE NAJNESKÔR DO 30.9.2020

- TELEFONICKY - Bc. JANA PAVLOVÁ, 0917 979 853 / PON-PIA 08:00 - 14:00 /

UKONČENIE REGISTRÁCIE 30.9.2020


                                         INFORMÁCIE O PODUJATÍ NA STIAHNUTIE

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK NÁS NEVÁHAJTE KONTAKTOVAŤ